Katarzyna Adaśko

Jak mogę pomóc?

Oferta jest skierowana do wszystkich osób posługujących się głosem jako narzędziem pracy. Sposób wysławiania się jak i sama artykulacja stanowi bowiem element kreowania wizerunku ważniejszy niż to się może wydawać.

Skontaktuj się

Witam!

Terapia i diagnoza logopedyczna Dorośli, dzieci, młodzież

 • Dorośli
 • Stymulacja słuchowa

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich osób posługujących się głosem jako narzędziem pracy. Sposób wysławiania się jak i sama artykulacja stanowi bowiem element kreowania wizerunku ważniejszy niż to się może wydawać.

 

Wykształcenie, praktyka zawodowa:

 • Studia magisterskie – Akademia Podlaska w Siedlcach (pedagogika kulturalno-oświatowa)
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne – Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Emisja Głosu – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Podyplomowe Studia Logopedii Medialnej – Uniwersytet Gdański

Ukończone liczne szkolenia i kursy m.in.

 • Masaż Shantala – kurs instruktorski,
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno – twarzowego. Mioterapia,
 • Ocena wędzidełek u niemowląt i dzieci starszych.
 • Procedura badania z wykorzystaniem rożnorodnych narzędzi.
 • Ortodoncja dla logopedów,
 • Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologicznym,
 • Niemowlak u logopedy cz 1. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem,
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo-krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne,
 • Dwujęzyczność w logopedii – praktyczne rozwiązania i propozycje ćwiczeń,
 • Znaczenie diagnozy odruchów oralnych u niemowląt i noworodków,
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne,
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka
 • PSJ Pozycja spoczynkowa języka w praktyce
 • Zespoły otępienne: diagnoza i terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii
 • Kinesiotaping medyczny
 • Terapia jąkania,
 • Jąkanie wczesnodziecięce,
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego – diagnoza i usprawnianie,
 • Kurs podstawowy języka migowego,
 • Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne,
 • Kinezjologia edukacyjna P.Dennisona,
 • Diagnoza i terapia dysfagii,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się,
 • Zaburzenia mowy w przebiegu schorzeń dezintegracyjnych i neurodegeneracyjnych,
 • Programowanie języka,
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna,
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa,
 • Kurs wprowadzający Johansen IAS-indywidualna stymulacja słuchu,
 • Funkcje motoryczne narządów mowy: oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmów. Diagnoza, terapia, profilaktyka.
 • Zaburzenia rozwoju mowy na tle genetycznym.
 • Masaż logopedyczny – podejście praktyczne.
 • Badanie słuchu w pracy logopedy.
Bogate doświadczenie w pracy jako logopeda w placówkach państwowych i prywatnych.