Diagnoza. Dwujęzyczność

🗣Diagnoza logopedyczna dziecka dwujęzycznego to prawdziwe wyzwanie. Wymaga czasu i zebrania szczegółowych informacji na temat funkcjonowania dziecka, jego otoczenia i sytuacji rodzinnej. 🗣Diagnoza dziecka dwujęzycznego, u którego mamy podejrzenie zaburzeń rozwoju mowy czy komunikacji wymaga czasu. I tu trzeba podkreślić dwie kwestie- kolejny raz: ❌dwujęzyczność nie przyczynia się do zaburzeń lub opóźnień w rozwoju mowy ❌sama dwujęzyczność nie jest powodem aby kierować dziecko na terapię logopedyczną. Logopeda wkracza do akcji gdy widzimy, że mowa dziecka dwujęzycznego nie rozwija się lub widzimy na tej płaszczyźnie jakieś deficyty. Lub mamy wątpliwości czy poszczególne etapy rozwoju językowego są zgodne z normą wiekową. I kolejne lub…gdy sytuacja rodzinna się zmienia i musimy wybrać właściwa strategię wprowadzania nowego języka i wiemy, że sami sobie z tym nie poradzimy … Głównym celem diagnozy jest odpowiedz na pytanie czy u dziecka występuje zaburzenie/ opóźnienie w rozwoju mowy czy zjawiska językowe związane z dwujęzycznością. O zaburzeniach komunikacji językowej mówimy gdy dziecko ma zauważalne problemy na płaszczyźnie obu przyswajanych językach. Dlatego tak ważna jest ocena kompetencji językowych, która uwzględnia oba języki.