Czym jest bilingwizm?

Bilingwizm traktuje się jako umiejętność posługiwania się dwoma językami. W temacie wielojęzyczności pokutują teorie, które zniechęcają rodziców do tego, aby wprowadzać u dziecka drugi lub nawet trzeci język. Są to najczęściej obawy dotyczące tego, że wielojęzyczność:⁣ 📌przyczynia się do powstawania zaburzeń mowy⁣ 📌że bilingwizm jest bardzo rzadkim zjawiskiem ⁣ 📌wielojęzycznym można być tylko w dzieciństwie, i tylko w tym okresie mamy predyspozycje, aby stać się osobami wielojęzycznymi⁣ 📌osoby wielojęzyczne nie mieszają języków⁣ 📌osoby wielojęzyczne perfekcyjnie posługują się poznanymi językami ⁣ 📌wielojęzyczność opóźnia rozwój mowy⁣ 📌zbyt wiele języków to za duże obciążenie dla dziecka i rozwój języka obcego następuje kosztem języka macierzystego ⁣ 📌dziecko wielojęzyczne będzie miało problem z określeniem swojej tożsamości…⁣ Takich mitów jest o wiele więcej. Na szczęście zarówno wśród logopedów zajmujących się tematem wielojęzyczności, jak i wśród samych rodziców jest coraz większa świadomość zalet, które daje nam wielojęzyczność. Większość mitów dotycząca wielojęzyczności opartych jest jednak na braku wiedzy w tym temacie. Na szczęście to się zmienia. Kiedy decydujemy się na podjęcie terapii? 🗣Od czego zacząć ? 🗣Jaki jest cel terapii? 👉🏼Zaczynamy od diagnozy, dokładnej obserwacji dziecka i wnikliwego wywiadu z rodzicami. 👉🏼Czasem diagnozę dzielimy na kilka etapów – szczególnie gdy pierwsze spotkanie nie daje nam pełnego obrazu dotyczącego możliwości językowych dziecka. 👉🏼Stosujemy różne metody obserwacji dziecka np. analizujemy nagrania z sytuacji domowych, o które prosimy rodziców. 🧠👄👅Teraz mamy już pełen obraz czy wkraczamy z terapią, która ma na celu stymulację czy terapię zaburzonego rozwoju mowy. Czyli wiemy już jaki jest cela terapii i jakie działania wdrożyć. 👉🏼Pamiętajmy aby nie zaniedbywać w terapii dzieci dwujęzycznych nauki czytania- to też sposób na rozwijanie kompetencji językowych dzieci . 💪Podstawowa kwestia-do każdego dziecka, na etapie planowania terapii podchodzimy indywidualnie, nie wpadamy w schematy. Mnogość sytuacji w jakich znajdują się rodziny dwujęzyczne wymaga od nas logopedów sporej wiedzy ale też elastyczności ( kwestie kulturowe)od samego początku pracy z dzieckiem, które do nas trafia.