Zaburzenia uwagi słuchowej

Ostatnio coraz częściej mówi się o trudnościach dotyczących przetwarzania słuchowego. Ale co to jest ? W wielkim skrócie: 👂 jest to świadome odbieranie i przetwarzanie bodźców dźwiękowych, 👂 umiejętności wychwytywania tych informacji słuchowych, które są dla nas istotne, a odrzucanie czy ignorowanie tych, które nie są dla nas istotne. Mowa oczywiście o sytuacjach, kiedy słuch fizyczny jest w normie. Jak objawiają się trudności w przetwarzaniu słuchowym? ❌trudności z lokalizacją dźwięku ❌opóźnienia w rozwoju mowy ❌problemy z koncentracją uwagi ❌problemy z pamięcią słuchową ❌nadwrażliwość na dźwięki ❌problemy ze zrozumieniem poleceń ❌trudności w przyswojeniu języka obcego ❌trudności w tworzeniu dłuższych wypowiedzi ❌wady wymowy 📍Zaburzenia przetwarzania słuchowego najczęściej diagnozowane są u dzieci w wieku szkolnym, ale wcale nie dlatego, że właśnie wtedy widać trudności w tym zakresie. 📍Okres szkolny wymaga od dziecka aby miało już opanowane umiejętności w zakresie czytania, pisania, mowy i wtedy pojawiają się „ schody”… Bardzo często dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego: 📌nie są w stanie skupić się na zajęciach, 📌najmniejszy szmer w klasie rozprasza je i powoduje trudności w kontynuacji aktywności, 📌dziecko ma problemy z utrzymaniem uwagi i eliminacja nieistotnych bodźców ( nie jest w stanie powtórzyć tego co przed chwilą powiedział nauczyciel) 📌kolejną cechą jest duża męczliwość i trudności w dokończeniu wcześniej rozpoczętych działań 📌problemy z pamięcią słuchowa mogą mieć swoje odzwierciedlenie w tym, że dziecko nie jest w stanie nauczyć się np. na pamięć nawet krótkiego- w naszym przekonaniu- wiersza 📌dziecko nie jest w stanie skupić się na głosie nauczyciela gdy w tle słyszy inne dźwięki 📌ma problemu z przyswojeniem i zrozumieniem treści dłużej wypowiedzi lub opowiadania. Metod terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego jest wiele. Można dopasować je do konkretnego dziecka tak, aby przyniosły szybki skutek. Najważniejsza jest oczywiście – jak zawsze szybka diagnoza.