Gest wskazywania

Dlaczego jest aż tak ważny? To bardzo ważna umiejętność w rozwoju dziecka. Pojawia się ok 7-9 miesiąca życia i ma związek z rozwojem motoryki u malucha, ale nie tylko. Umiejętność używania gestu wskazywania to przede wszystkim rozwój umiejętności komunikacyjnych i baza kolejnych etapów rozwoju mowy, ale również budowania wspólnego pola uwagi👀. Pamiętajmy, że gest wskazywania ma czemuś służyć. Dzięki niemu dziecko nabywa umiejętność interakcji z otoczeniem, wiec gest ten musi nieść za sobą konkretne funkcję- pytania ( co to?), oznajmującą (zobacz), w mniejszym stopniu rozkazującą (daj). 👶To pierwsze niewerbalne słowa w rozwoju mowy malucha, budowanie pierwszej komunikacji. Dlatego obserwując rozwój gestu wskazywania u dziecka trzeba się dokładnie przyjrzeć jaką funkcję spełnia . Czy jest on używany wyłącznie, aby osiągnąć jakiś cel, czy aby nawiązać akt komunikacyjny z drugą osobą. ❗️Jeśli więc u Twojego dziecka nie występuje gest wskazywania, ❗️Jeśli pomimo stymulacji tego gestu dziecko nadal nie potrafi się nim posługiwać, ❗️Jeśli twój maluch nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, nie podejmuje prób budowania wspólnego pola uwagi, ❗️Jeśli zauważasz, ze dziecko nie reaguje na swoje imię, ❗️Jeśli nie widzisz progresu w rozwoju mowy u malucha… Nie szukaj porad w internecie, ale skonsultuj się z logopedą.