Łatwość z jaka możemy podróżować, zmieniać swobodnie miejsce zamieszkania,powszechna globalizacja…spowodowała,że zjawisko dwujęzyczności towarzyszy coraz większej liczby osób.Wśród dzieci dwujęzycznych są również takie ,w przypadku których rozwój mowy nie przebiega prawidłowo i wymagają jak najszybszych oddziaływań terapeutycznych. I tu do pomocy wkracza logopeda ☝🏻 Temat jest mi szczególnie bliski i pomimo, że na profilu znajdziecie w większości tematykę dotycząca emisji głosu i logopedii medialnej, również na ten temat pojawi się tu garść informacji👌

Dla skutecznego zobrazowania problematyki dwujęzyczności… Wokół Neapolu krąży wiele mitów. Większość z nich oczywiście jest nieprawdziwych, ale nadal funkcjonują i skutecznie odstraszają turystów do odwiedzenia tego miasta. Podobnie jest z dwujęzycznością .Nadal w temacie wielojęzyczności pokutują teorie, które zniechęcają rodziców do tego, aby wprowadzać u dziecka drugi lub nawet trzeci język. Są to najczęściej obawy dotyczące tego, że wielojęzyczność:⁣
📌przyczynia się ona do powstawania zaburzeń mowy⁣
📌że bilingwalizm jest bardzo rzadkim zjawiskiem ⁣
📌wielojęzycznym można być tylko w dzieciństwie i tylko w tym okresie mamy predyspozycje aby stać się osobami wielojęzycznymi⁣
📌osoby wielojęzyczne nie mieszają języków⁣
📌osoby wielojęzyczne perfekcyjnie posługują się poznanymi językami ⁣
📌wielojęzyczność opóźnia rozwój mowy⁣
📌zbyt wiele języków to za duże obciążenie dla dziecka i rozwój języka obcego następuje kosztem języka macierzystego ⁣
📌dziecko wielojęzyczne będzie miało problem z określeniem swojej tożsamości …⁣
Takich mitów jest o wiele więcej .Na szczęście zarówno wśród logopedów zajmujących się tematem wielojęzyczności jak i wśród samych rodziców jest coraz większa świadomość zalet, które daje nam wielojęzyczność .Większość mitów dotycząca wielojęzyczności opartych jest jednak na braku wiedzy w tym temacie .Na szczęście to się zmienia.

Kolejna metoda stosowana w przypadku wprowadzania kolejnego języka u dzieci. W skrócie – język mniejszości stosowany w domu.Wszyscy członkowie rodziny w środowisku domowym stosują tylko jeden język dzięki czemu nikt nie czuje się wykluczony. Oczywiście metoda ma swoje plusy i minusy. Pamietać trzeba,że stosując różnorodne metody w przypadku wielojęzyczności należy dostosować je bezpośrednio do dziecka-czasem metodą prób i błędów. 

Za to metoda T&P, inaczej metoda czasu i miejsca nie łączy języka z osobą, ale sytuacją.Rodzice ustalają gdzie dziecko używa jednego,a gdzie drugiego języka.Warunek- oboje znają języki w jakim porozumiewa lub ma się porozumiewać dziecko.Przykładem są szkoły weekendowe lub kursy językowe.Czasem mogą być to wyznaczone dni jak weekendy, w których używamy tylko jednego języka,a w pozostałe dni drugiego. Czyli w skrócie język stosowany jest wg stałego harmonogramu czasu i miejsca☝🏻.Czy ta metoda się sprawdza- tak choć nie jest moja ulubioną metodą pracy.

Nadal spotykam się z licznymi przekonaniami nie tylko rodziców ale, i logopedów, którzy doszukują się w dwujęzyczności przyczyn opóźnienia w nabywaniu języka przez dzieci.
Już o tym pisałam ale powtórzę – nie ma żadnych badań naukowych potwierdzających ten fakt.
Zacznijmy od początku – dwujęzyczność to dynamiczny proces postępujący przez całe życie.To po pierwsze ☝🏻
Rozwój mowy dzieci dwu czy wielojęzycznych postępuje tak samo jak dzieci jednojęzycznych☝🏻 .
Czasem faktycznie zadadzą się, że dziecko ma mniejszy zasób słownikowy w jednym języku niż w drugim ale często wynika to z metody jaka stosujemy wprowadzając dziecku kolejny język☝🏻.
W diagnozie dziecka dwujęzycznego, u którego podejrzewamy opóźniony rozwój mowy należy wziąć pod uwagę właśnie ten aspekt .
Jedna z różnic miedzy nabywaniem języka u dziecka jedno i dwujęzycznego jest pewien etap gdzie języki mogą się mieszać ze sobą☝🏻.Stad często wyciągane są błędne wnioski o tym, że wprowadzając kolejny język – mieszamy dziecku w głowie 🤷‍♀️( niestety takie opinie też nadal funkcjonują ).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *